PROGRAM – AutoCAD 2D (40 godzin)
 1. Podstawowe oraz zaawansowane elementy rysunkowe i funkcje do modyfikacji rysunku – 12 h
 2. Praca z warstwami, kreskowanie, tworzenie własnych rodzajów linii oraz wzorów kreskowań – 8 h
 3. Konfiguracja opcji programu oraz pozyskiwanie informacji od programu o parametrach fizycznych – 4 h
 4. Bazy danych – praca z blokami rysunkowymi i dyskowymi – 4 h
 5. Bazy danych – bloki z atrybutami – wyodrębnianie danych – 4 h
 6. Wymiarowanie i konfiguracja stylu wymiarowego – 4 h
 7. Wydruk z przestrzeni modelu i przestrzeni papieru – 2 h
 8. Powtórzenie materiału – 2 h
Omawiane zagadnienia w ramach modułu zarządzanie różnorodnością (8 godzin)
 1. Dlaczego ludzie się różnią? korzyści i problemy wynikające z różnic między członkami zespołów.
 2. Różnice kluczowe jako źródło konfliktu i potencjału rozwojowego firmy.
 3. Strategie zarządzania różnorodnością.
 4. Zarządzanie różnorodnością na poziomie operacyjnym.
 5. Kompetencje w zakresie zarządzania różnorodnością.
 6. Korzyści biznesowe płynące z zarządzania różnorodnością.
 7. Etapy wdrażania zarządzania różnorodnością i kluczowe czynniki sukcesu - jak poradzić sobie z oporami wobec zmian?

Dodatkowo szkolenie obejmuje 5 godzin zajęć indywidulanych w tematyce uzależnionej od potrzeb każdego z kursantów.
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl